Partners och
certifieringar
som ger trygghet
Partners och certifieringar som ger trygghet

Vi är rådgivare med många års erfarenhet av fondplaceringar och försäkringar. Som individer har vi över tid byggt upp spetskompetenser som kompletterar varandra och ger dig som kund ett rikt utbud.

Mylla samarbetar med både förmedlingsorganisation och värdepappersbolag.

Garantum

Mylla Fond & Försäkring AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Som anknutet ombud får Mylla Fond & Försäkring AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster.

Garantum grundades 2004 och är en privatägd koncern verksamma inom förmögenhetsförvaltning för privatpersoner, företag och institutioner. Garantum erbjuder diskretionär förvaltning, utvalda fonder från marknadens främsta fondbolag, aktiehandel samt strukturerade produkter.

Idag har Garantum över 150 anställda i koncernen och cirka 140 anknutna rådgivare i Sverige och Norge. Med Garantums investeringsutbud, tjänster och tekniska plattform som är skräddarsydd för individanpassad rådgivning har bolaget ett unikt kunderbjudande tillsammans med rådgivarna. Rådgivarna är lokala specialister och är engagerade i att hitta lösningar som passar varje enskild kunds behov så att kunden kan få individanpassad rådgivning på riktigt.

Tydliga

Tydliga upphandlar, paketerar och administrerar depå- och försäkringslösningar från samtliga leverantörer på marknaden. Det ger dig som kund bland annat access till över 1500 fonder från världens alla hörn, företagsförsäkringar specifikt anpassade för din verksamhet och personförsäkringar med generösa anslutningsvillkor. I tillägg utvecklar Tydliga digitala hjälpverktyg och avancerade IT-system.

Tydligas 400 försäkringsförmedlare, investeringsrådgivare och assistenter är fria. De är medlemmar och inte anställda i Tydliga. Det innebär att rådgivare kan jämföra produkterna från Tydliga med andra aktörer och låta dig som kund välja. Det ger dig den lösning du både behöver och önskar. Till ett tydligt pris.

Insuresec

InsureSec är ett branschregleringsorgan som ägs av Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM). Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd, kriterier för kompetens och kunskapstester syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige. Kort sagt ser vi till att försäkringarna som distribueras är schyssta.

Swedsec

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet.