Lokala, erfarna
och jordnära
Lokala, erfarna och jordnära
Vi på Mylla Fond & Försäkring har alla bakgrund som banktjänstemän men beslutade oss för att förena vår kunskap och samlade erfarenhet med att erbjuda vår kompetens till privatpersoner, företag och institutioner via en egenutvecklad tjänst med fokus på närhet, öppenhet och hållbarhet.

Jordnära rådgivning och personliga investeringar

Namnet Mylla har vi valt för att på bästa sätt hålla vårt fokus kring jordnära rådgivning, som för oss betyder enkelhet och gemensamt fokus tillsammans med kunden.

Mylla Fond & Försäkring startade vi i april 2020 med en stor efterfrågan på våra tjänster och har idag två kontor, ett i Varberg och ett i Tvååker.

Med vårt arbetssätt utgår vi från vad kunden efterfrågar i sina investeringar och anpassar våra rekommendationer utifrån, risk, tidshorisont och hållbarhet. Vi arbetar främst med fondinvesteringar men även med kapitalskyddade placeringar där kapitalet är skyddat för att exkludera risker med förluster i en annars osäker värld. Det fondutbud som vi arbetar med är kvalitetssäkrat genom vår samarbetspartner som gör noga uppföljningar av fondbolagens hållbarhetsarbete, det som idag går under ESG, vilket är ett hållbarhetsmått inom EU.


Lång erfarenhet

Som grupp har vi en mycket lång erfarenhet av branschen och under åren samlat på oss en gedigen kompetens och kontaktnät, allt för att kunna ge en så professionell och tillmötesgående tjänst som möjligt.

Vi kan erbjuda ett brett utbud av försäkringstjänster med fokus på tydliga råd kring pensionsfrågor. Pension är något som hela tiden läggs på framtiden men vi vill lyfta vikten av att ligga rätt, för skillnaden kommer göra stor skillnad i slutändan.


Fokus på hållbarhet

Med vårt stora fokus på hållbarhet inom alla delar, miljö, arbetsmiljö, social hänsyn och bolagspåverkan, kan vi med vårt arbetssätt bidra till en mer hållbar investeringskultur. (vi tror och hoppas de flesta idag har samma ambition, vi vill dock öka transparensen ytterligare).

Vårt sätt att förvalta kommer regleras av förutbestämda parametrar som tas fram tillsammans med kunden. Dessa parametrar kommer sedan att begränsa de urval av placeringar som är förenligt med ex. placeringsstadgar eller liknande, allt för att kunna säkerställa rätt placering till rätt ändamål.